Coaching

Personlig coaching

Er du i tvivl om hvilken vej du skal gå i livet? Eller hvordan du skal gribe specifikke udfordringer an på den bedste måde? 

Ønsker du mere glæde, frihed, kærlighed eller passion? 

Succes er defineret af andre, mens tilfredsstillelse defineres af os selv. Vi tror på, at vi alle brug for begge dele, men en ubalance opstår i manges liv, fordi vi bombarderes af indtryk og holdninger fra venner, familie, bekendte og diverse medier, som ikke nødvendigvis repræsenterer det, som vi gerne vil opnå og være, når vi ser os selv i spejlet. Ikke desto mindre er det let at blive grebet af stemningen og pludselig være i tvivl om, hvad man selv gerne vil, og hvordan man kommer derhen.

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde retning i livet, der er i overensstemmelse med dine værdier og drømme. Det kan indebære konkrete målsætninger relateret til dit arbejde, styrkede relationer til venner eller kæreste eller et mere retvisende selvbillede, der indgyder selvværd og tillid til dig selv og dine evner.

Karrierere- og studiecoaching

Formålet med karriere- og studiecoaching er at hjælpe dig med at opnå de resultater, du ønsker. Det kan være konkrete mål så som at få et (nyt) job, få klarhed over dine korte og langsigtede ambitioner, stige i løn eller det kan være at opnå større selvtillid i dit arbejde/studie, selvsikkerhed ved f.eks. præsentationer, øget motivation og trivsel på arbejdspladsen, en styrket relation til dine medstuderende, kollegaer eller leder, højere selvværd, work-life balance og meget mere.

Vi lever en verden, hvor meget er markant anderledes end for 50 år siden. Det giver både en masse muligheder og en masse udfordringer. Alting går stærkere, der er flere muligheder, forventningerne er vokset, og det kan være vanskeligt at navigere i.

For mange af os kan det være udfordrende at vælge en retning, når det gælder studie og karriere, fordi vi har så mange muligheder, at det kan føles overvældende. Vi bombarderes af meninger fra venner, familie, bekendte og medierne, der kan lyde fornuftige, men som ikke altid føles rigtige for os. 

Coaching er for dem, der elsker at se nye horisonter, der gerne vil bruge 5-10 minutter om dagen på en øvelse mellem vores sessioner og som ved, at udvikling og forandring kræver mod, styrke og selvindsigt – men som ser værdien i en hjælpende hånd fra en coach.

Samtidig er det vigtigt for os i Kærfri, at vores sessioner og din udvikling er behagelig, sjov og inspirerende. Udviklingen kan være udfordrende til tider, men der skal gerne være en rød tråd og en underliggende følelse af, at det giver mening og bevæger dig i den rigtige retning. Vi opfordrer dig til at lytte til dit indre kompas – lyt både til hjernen, maven og hjertet!

Way in mountain to sun.

I karriere- og studiecoaching beskæftiger vi os med spørgsmål så som:

Ledelsescoaching

Eagle flying over the Andaman sea
Changing Dont sign in to Do It
Color changing maple leave in autumn

Mange ledere har i dag en utydelig rolle, der ofte kan beskrives som en blanding af coach, forælder, terapeut, fagspecialist og chef. Måske passer kun nogle få på dig – og måske du kan nævne flere?

Disse roller og tilhørende forventninger har du ikke nødvendigvis selv valgt, men er kommet til at påtage dig som konsekvens af andres ønsker og en generel uklarhed om, hvad det vil sige at være leder. Måske trives du godt i disse roller, og måske ser du værdien i at have forskellige roller over for forskellige medarbejdere. Det kan der være mange argumenter, der taler for.

Mange af os er ikke desto mindre udfordret af disse mange roller og forventninger. Vi har svært ved at navigere i det og kan ende i en situation, hvor vi er i tvivl om, hvornår vi kan (tillade os at) sætte grænser, hvad vi bør og ikke bør tage ansvar for samt balancere ønske om at være holdspiller og være inddragende samt sætte en klar retning på trods af potentiel utilfreds.

I ledelsescoaching støtter vi dig i at navigere i disse roller, at undersøge hvilken leder du ønsker at være, hvilke værdier du har, og hvordan du kan agere i overensstemmelse med dem, så du går hjem fra arbejde glad, motiveret og skaber resultater, der flytter den organisation, du arbejder i.